Disclaimer

Onze internetsite heeft als doel om u kennis te laten maken met Dierenhotel Het Groene Hart. De informatie op deze site heeft dan ook een informatief en algemeen karakter.

Wij hebben de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan het voorkomen, dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Dierenhotel Het Groene Hart  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de aangeboden informatie.

Het auteursrecht van de op deze site gepubliceerde gegevens en/of fotomateriaal berust bij Dierenhotel Het Groene Hart. Alle rechten worden voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van de Dierenhotel Het Groene Hart is het niet toegestaan om op de site gepubliceerde gegevens en/of fotomateriaal geheel of ten dele over te nemen.

Wij hebben alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mogelijk zijn om deze site vrij te houden van computervirussen, maar wij kunnen er niet voor instaan dat de site hiervan geheel vrij is. Dierenhotel Het Groene Hart is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het raadplegen van deze site door virussen wordt veroorzaakt aan uw computerapparatuur of computerprogrammatuur.

Privacy Verklaring

Lees ook onze uitgebreide Privacy Verklaring inzake de wet AVG, klik hier!

Op onze diensten zijn Algemene Voorwaarden van toepassing, u kunt deze hier lezen.